Имунизационен календар на Република България

0
9195
Имунизационен календар на Република България
Имунизационен календар на Република България

Имунизационен календар на Република България

Имунизационен календар на Република България” е утвърдената от министъра на здравеопазването схема на приложение на задължителните планови имунизации и реимунизации, която включва подлежащите възрастови групи, видовете препарати, сроковете и начина на приложението им.

Задължителни имунизации и реимунизации

Съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст:

Навършена възраст Имунизация против Ваксина
През първите 24 часа след раждането Имунизация против хепатит Б (I прием) Рекомбинантна хепатит Б ваксина Енжерикс
От 48-ия час след раждането Имунизация против туберкулоза БЦЖ
2-ри месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (I прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б Хексацима
Имунизация против пневмококи (I прием) Конюгирана пневмококова ваксина Синфлорикс
3-ти месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (II прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б Хексацима
Имунизация против пневмококи (II прием) Конюгирана пневмококова ваксина Синфлорикс
4-ти месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (IІI прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б Хексацима
Имунизация против пневмококи (IIІ прием) Конюгирана пневмококова ваксина Синфлорикс
7-ми месец Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират БЦЖ
12 месеца Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след третия прием (ІV прием) Конюгирана пневмококова ваксина Синфлорикс
13 месеца Имунизация против морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили-паротит-рубеола Приорикс
16 месеца (не по-рано от една година след III прием) Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б (IV прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б Пентаксим
6 години Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием) Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина Тетраксим
7 години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ
11 години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ
12 години Реимунизация против морбили паротит и рубеола Триваксина морбили-паротит-рубеола Приорикс
Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф (Td)
17 години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф (Td)
Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ
От 25-ата година през 10 години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф (Td)

При всички здравноосигурени лица с избран личен лекар задължителните имунизации и реимунизации се извършват от личния лекар след преглед в деня на ваксинирането и са безплатни за пациента.

За здравноосигурени лица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар, задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на всяка Регионална здравна инспекция на територията на областните градове.

Препоръчителни имунизации

Наред със задължителните имунизации, изцяло финансирани от държавата, в Наредба №15 на МЗ са предвидени и т.нар. препоръчителни имунизации, с които се цели защита на отделни групи от населението, уязвими по отношение на определени инфекции поради специфични възрастови, медицински, професионални или социални показания. Те се извършват по желание на пациента срещу заплащане. Прилагат се на пътуващи в региони, в които съществува повишен риск от заразяване с определени ваксинопредотвратими инфекции;  в региони, ендемични за дадените заболявания; на  лица в неимунизационна възраст с придружаващи заболявания и повишен риск от заразяване, и др.  Тук се включват ваксини срещу хепатит А, хепатит Б, грип, коремен тиф, бяс, жълта треска, ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) и с намалено антигенно съдържание на дифтерийната компонента, срещу морбили, паротит, рубеола, срещу менингококови, пневмококови, ротавирусни, хемофилус тип Б инфекции, инфекции с човешки папиломен вирус и др.0/5 (0 Reviews)

ОСТАВЕТЕ ОТГОВОР

Моля, въведете Вашия коментар
Моля, въведете Вашето име тук