Условия за ползване

Общи условия – Договор за ползване на услугите и уебсайта на GEGE.BG
 1. Страни по договора, предмет на договора и обхват
 2. Предметът на този договор е: предоставяне на информационни услуги, обединени от марката GEGE.BG.

GEGE.BG е марка, под чието име се администрира, поддържа и развива интернет сайт http://gege.bg

Интернет сайт http://gege.bg се поддържа/управлява/администрира самостоятелно или въз основа на договор с трети лица.

 1. Странипо този Договор сте Вие от една страна, в качеството Ви на потребител, който е осъществил достъп по интернет сайта http://gege.bg и GEGE.BG от друга, като доставчик на услугата и/или като легитимирана страна по силата на договорно правоотношение с партньор.

„Партньор“ е всяко лице, с което GEGE.BG се намира в договорни отношения и което има право да предоставя допълнителна информация за предоставяните от него услуги.

 1. Използването на информационните услуги, разпространявани под марката GEGE.BGсе регулира от условията на настоящия Договор, който обвързва GEGE.BG (нас) и Вас като страни и има задължителен характер. Ако не е прието друго, споразумението ни с Вас винаги включва като минимум тези условия, наричани по-долу „Общи условия за ползване“.

Вашето споразумение с нас включва и всички допълнителни условия, отделни регулацииофициални съобщения или допълнения, оповестени от GEGE.BG и имащи отношение към правилата на ползване.

Когато за дадена услуга важат специални или допълнителни условия, Вие можете да се запознаете с тях в сайта предоставящ самата услуга. Ваше задължение е да се информирате на специалните регулации преди да ползвате съответната услуга.

 1. Общите условия, предмет на този Договор, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и GEGE.BG по отношение на използването на услугите от Вас. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. В случай на противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в общите условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.
 2. С факта на използването на сайта се счита, че Вие приемате настоящите Общи условия и сте съгласни с разпоредбите на този Договор.
 3. Достъпът до услугите, които се предоставят от GEGE.BG се осъществява чрез мрежата World Wide Web, чрез PDA, чрез мобилни мрежи и RSS емисии. Независимо от техническото средство и начинът, по който е осъществен достъпът, настоящите Общи условия имат еднаква правна стойност и са еднакво задължителни за страните.
 4. ИНФОРМАЦИОННИТЕ УСЛУГИ, които са предмет на настоящия договор между вас като потребител и нас (GEGE.BG) като доставчик включват примерно, но не само:
 • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на уеб сайта http://gege.bg ;
 • създаване на потребителски профили посредством регистрация (създаване на потребителско име и парола), която дава възможност за достъп до зоните на сайта, изискващи регистрация;
 • участие във форумите и коментарите на сайта;
 • възможност за споделяне на дигитално съдържание (текст, аудио, видео);
 • получаване на Newsletter– имейл бюлетини от регистрираните потребители;
 • получаване на нотификации за потребителски активности и за събития;
 • извършване на настройки за различни функционалности, достъпни само за регистрирани потребители.

На сайта http://gege.bg може да присъстват и други услуги, освен тези, които са в обхвата на настоящия Договор, когато тези „други услуги” се предлагат от партньори на GEGE.BG.

Вие сте отговорни за осигуряването на оборудване (хардуер и/или софтуер), чрез което да имате достъп до нашите услуги, както и за това, че този достъп може да е свързан с разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси).

 1. Регистрация и Поверителност
 2. Някои части от сайта http://gege.bg изискват регистрация от потребителите. Попълването на регистрационната форма изисква да предоставите валиден имейл адрес, да изберете потребителско име, което не е заето и да генерирате парола, наред с предоставяне на други данни, които може да са необходими с оглед на ползването на съответната услуга. С акта и на регистрация се счита, че изрично сте приели настоящите условия за ползване и специалните – ако има такива. Вашият абонамент за получаване на която и да е от предоставяните информационни услуги, чрез изпращане на имейл или чрез извършване на настройка за получаване на нотификация на мобилен телефон, ще се счита за валидно направена регистрация и Ви обвързва с настоящите Общи условия като да сте попълнили регистрационна форма.
 3. Когато попълвате регистрационната форма, Вие се задължавате да предоставите вярна, истинска и точна информация.
 • Вашите имейл адрес, потребителското Ви име и паролата Ви за достъп са персонални и не могат да се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони на сайта http://gege.bg ;
 • Ако сте избрали потребителско име, което е вече заето, системата ще Ви уведоми и в такъв случай ще трябва да въведете ново потребителско име.
 • Вие се задължавате да не съобщавате на никого своите потребителско име и парола; да осъществявате достъп до информационните услуги чрез своята регистрация и да не се опитвате да представяте себе си като друг потребител.

Когато администраторът на сайта http://gege.bg Ви изпраща съобщение да осъвремените информацията, свързана с Вашата регистрация, Вие се задължавате да извършите корекции когато това е необходимо с оглед на нейната пълнота, вярност и точност.

 1. Когато се регистрирате в сайта http://gege.bg Вие давате своето съгласие на собственика на сайта в качеството си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. Ние разбираме, че сигурността на Вашата лична информация е важна. Тук можете да намерите информация за това какъв тип лична и обобщена информация ние получаваме и събираме, когато Вие използвате сайта http://gege.bg и как я защитаваме от трети страни.
 2. GEGE.BG се ангажира да осигури с надеждни технически средства и методи информацията, предоставяна ни от Вас чрез попълването на формата за регистрация и съдържаща лични данни. Разкриване ще е възможно единствено в случаите, когато информацията е поискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
 3. GEGE.BG може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньорите си).
 4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до нас на посочения адрес или имейл за контакти.

Лична информация – този тип информация се изисква за някои услуги при доброволна регистрация. Личната информация може да включва имейл адрес, парола, пол, дата на раждане, интереси, хобита и подобни. Тази информация ни позволява да усъвършенстваме нашите сайтове и да ги правим по-удобни и лесни за употреба.

Тази информация не се споделя с никого извън GEGE.BG и няма да се продава или дава под наем на когото и да било без Вашето личното съгласие.

Ако споделяте публично лична информация – чрез коментарите си, чрез публикуване на съобщения и др., тази информация вероятно ще бъде видяна от други посетители и ние няма как да предотвратим по-нататъшното ѝ използване.

Обобщена информация – Log Files – както много други сайтове ние получаваме информация от log files. IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузърът, който използвате, когато посещавате нашия сайт (като Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox); времето, което сте прекарали в сайта и кои страници сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

Бисквитки (‘Cookies’) е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с наш или друг сайт. Повече информация за „cookies” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html.

Уеб указателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните ‘бисквитки’ (‘cookies’). Повече информация за уеб указателите можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html.

GEGE.BG си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайтове от групата като записват информация от бисквитки или уеб указатели от Вашия компютър.

За да научите повече как ние ползваме трета страна за събиране и използване на информация върху страниците от сайта http://gege.bg моля, посетете следните страници:

Google, като трета страна в ролята на доставчик, използва „бисквитки“ за показването на реклами на сайта http://gege.bg . С помощта на „бисквитката“ DART, Google Ви показва реклами въз основа на посещенията както в сайта http://gege.bg , така и на други сайтове в интернет. Вие можете да откажете използването на „бисквитката“ DART, като посетите страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.
Повече информация – https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557

 1. С акта си на регистрация, Вие давате своето съгласие на GEGE.BG да получавате информационни бюлетини от сайта http://gege.bg под формата на електронни съобщения, SMS и други подобни на посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване, GEGE.BG ще Ви предоставя възможност да се откажете от бъдещо получаване на съобщения. Вие разбирате и приемате, че услугите предоставяни от GEGE.BG могат също да съдържат информация, свързана с други услуги предоставяни от GEGE.BG.

III. Общо и потребителско съдържание. Авторски права

 1. Задължения на потребителите по отношение на съдържанието, което имат право да генерират на сайта http://gege.bg :

1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайта http://gege.bg клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание;

1.2 Публикуването на текст/фото и/или аудио съдържание, което призовава към насилствена промяна на установения конституционен ред, което призовава към насилие, което съдържа забранени от закона послания или по своя характер може да увреди оборудването на другите потребители, ще бъде изтривано незабавно и докладвано на съответните органи, упълномощени да санкционират подобно поведение.

1.3 Вие се съгласявате да не отправяте заплахи, закани и обиди към останалите потребители и да не използвате клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с повтарящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“;

1.4 Вие се задължавате да поддържате добрия тон на дискусиите и затова няма да използвате език, който обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и други подобни. Омразната реч от всякакъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайта http://gege.bg .

1.5 Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски коне“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

1.6 Вие имате право да използвате сайта http://gege.bg само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на GEGE.BG материали, съдържащи реклама, промоция на продукт/услуга или искане за набиране/даряване на средства.

1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайта http://gege.bg (т.е. генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, съобщения във форумите, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от администраторите на сайта. В този смисъл, Вие давате съгласието си и се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението, промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.

 1. Авторско съдържание в сайта http://gege.bg

2.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на GEGE.BG и/или намиращи се на сайта http://gege.bg, са собственост на GEGE.BG и са обект на закрила по силата Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.

2.2 Разрешава се използване на цели или части от съдържание, публикувано в сайта http://gege.bg в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди на GEGE.BG и не пречи на предоставянето на информационните услуги. При споделяне на съдържание, генерирано от екипа на GEGE.BG, всеки потребител е длъжен да обозначи името на сайта и да посочи линк към него.

2.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. GEGE.BG си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

2.4. Възпроизвеждането на цели или части от текстове и/или изображения става след изричното разрешение на техния автор.

2.5. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайта http://gege.bg , включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на автора е забранено, освен когато това е в допустимия от закона обем и за допустимите от закона цели (информационно отразяване, представяне на новина, клипинг, изготвяне на публицистичен материал с позоваване на автора и други подобни).

2.6. Всяко възпроизвеждане, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на GEGE.BG за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие/бездействия.

 1. Съдържание, предоставено от трети страни

С решението на Съда на европейските общности от 16.02.2012 г. (дело С-360/10) – рубрика „Информационно общество – Авторско право – Интернет – Доставчик на услуги за съхраняване на информация…”, е дадена свобода на интернет сайтовете да не ограничават и да не отговарят за поведението на потребителите, които качват информация, която има характер за защитен обект по смисъла на регулациите за авторското право.

В тази връзка е и разпоредбата на чл.22 от  Директивата за аудиовизуалните медийни услуги – Директива 2010/13/ЕС), която разграничава сайтовете от традиционните медии.

Вие, като потребител или като лице, което счита интелектуалните си права за засегнати, разбирате, че GEGE.BG е разпространител (а не е издател) на съдържание, предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информационни доставчици или потребители, са тези на съответните автори и/или дистрибутор/и. GEGE.BG, нито който и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.

В много случаи, съдържанието, което е на разположение през сайта http://gege.bg, представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчикът на информация, който не е страна по договор с GEGE.BG. В този смисъл, GEGE.BG не носи отговорност за точността и надеждността на което и да е становище, прогноза, консултативна помощ или изявление направено в сайта http://gege.bg от трета страна. При никакви обстоятелства GEGE.BG не носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайта http://gege.bg. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайта http://gege.bg.

Свободното споделяне на текст и снимки в глобалната мрежа не създава задължение за GEGE.BG да следи поведението на потребителите извън забраните за споделяне на текстове с обидно и противозаконно съдържание. В този смисъл е и РЕШЕНИЕТО НА СЪДА на Европейските общности („ЕО”), (трети състав) от 16 февруари 2012 година по дело C‑360/10.

Съдържание, което не е част от платен, обозначен или защитен по какъвто и да е начин електронен масив (база данни, класация или др.) ще се счита за свободно достъпно. В случай, че такова свободно достъпно съдържание не носи никакво обозначение, идентифициращо автора, GEGE.BG има право да публикува такива текстове, фото и/или видео материали без да търси съгласие на автора и без да дължи възнаграждение за това.

Независимо от горното, всяко лице, което счита себе си за автор има право в срок до 3 (три) месеца след свободното публикуване на свой материал в сайтa http://gege.bg да заяви претенция за заплащане на авторски материал като представи доказателство за авторство и посочи причината, поради която до момента на публикуването на материала в притежавана от GEGE.BG медия авторството не е разкривано.

Всеки подобен материал ще бъде заплащан по средни цени, на които информационните агенции в страната предоставят съответните видео, фото и текстови материали по абонамент.

Предоставянето на хипервръзки и използването на техники за рамкиране на съдържание в контекста на Директива 2001/29/ЕО и с оглед дадените разрешения от Съда на ЕС и по-специално Решения на Съда по дело C- 466/12, дело С-348/13 и Заключение на генералния адвокат M. WATHELET по дело С-160/15, представено на 7 април 2016 година не нарушава правата на автора в информационното общество, когато хостването се извършва извън GEGE.BG.

В случай, че авторите и/или техни представители установят, че техни материали се хостват в сайта http://gege.bg , молим да се свържете незабавно с нас на (office@gege.bg), за да бъде свален съответният материал.

Решенията на Съда на ЕС имат приматно значение по отношение на българското право и са задължителни за всички правоприлагащи органи в България.

 1. Публикуване на съдържание

4.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедийни материали, Вие правите това, в съответствие с условията за ползване на сайта http://gege.bg и съответните услуги, достъпни чрез него;

GEGE.BG има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтa http://gege.bg, за да се следи съответствието с условията на този Договор, със законовите, подзаконовите или етичните правила. Въпреки, че GEGE.BG не е задължен да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайта http://gege.bg, GEGE.BG си запазва правото на преценка, на редакторска намеса, на отказ да се публикува материал или да се премахне без предупреждение потребителско съдържание, публикувано или качено на сайта http://gege.bg.

Потребителско съдържание, предоставено от Вас ще се счита за неконфиденциално и GEGE.BG не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, GEGE.BG си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. GEGE.BG не е длъжен да Ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на сайта http://gege.bg.

Вие като потребители, декларирате, че сте създатели на текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала, Вие ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякакъв формат, включително и без ограничение в принт и електронен формат.

4.2. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни и/или видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите Ви бъдат публикувани, освен ако не сте се уговорили писмено със GEGE.BG за това.

Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайта http://gege.bg, като можем да премахваме тези материали от сайта по всяко време.

4.3. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедийни, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които Вие представяте заедно със самите материали.

5.6. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедийни, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

IV. Отговорност

1. GEGE.BG не носи отговорност за:

 • последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта http://gege.bg. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на GEGE.BG за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 • субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта http://gege.bg;
 • информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които сайта http://gege.bg препраща;
 • съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайта http://gege.bgно си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител, когато има основателни причини да счита, че се злоупотребява с права или се нарушава някое от правилата по този Договор;

2. GEGE.BG има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта http://gege.bg.

 1. Обезщетения.

Вие приемате да обезщетите GEGE.BG, неговите директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от Вашето използване на сайта http://gege.bgкогато Вашето използване е в пряка причинно-следствена връзка с вредоносен резултат за GEGE.BG, негов партньор, техните директори, ръководители, служители и/или агенти.

Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията на този Договор, можем да прекратим достъпа до регистрационните зони на сайта http://gege.bg незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това.

Ако по някаква причина преценим, че е наложително да прекратим регистрацията Ви в сайта http://gege.bg, ще го направим, като Ви изпратим уведомителен имейл за прекратяване на регистрацията Ви. Вашият регистрационен имейл, потребителското Ви име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от Вас съдържание ще бъде запазено за разумен срок от време, в което ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите.

Извършване на промени

GEGE.BG може да променя, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Договора ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с разпоредбите преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайта http://gege.bg, Вие се съгласявате с всички промени.

GEGE.BG може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на сайта си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер), необходимо за достъп или употреба.

Copyright GEGE.BG © 2018
Всички права запазени.

0/5 (0 Reviews)